Dlaczego Polska?

Poland Shoes Expo

- 5. MIĘDZYNARODOWE TARGI OBUWIA, SKÓR, I AKCESORIÓW SKÓRZANYCH -

10 - 12 Październik 2023

Rzeczpospolita Polska jest jednym z największych krajów Europy Środkowej. Graniczy z Rosją, Litwą, Białorusią, Ukrainą, Słowacją, Czechami i Niemcami. Polska jest punktem transportowym do Azji, poza tym jest sercem Unii Europejskiej i Rosji.

Północna granica Polski, leżąca na Morzu Bałtyckim, zapewnia łatwy dostęp do portów Skandynawii i Morza Północnego.

Polska jest na 6. miejscu pod względem ludności w krajach Unii Europejskiej i zajmuje 35. miejsce na świecie z ponad 38 milionami mieszkańców.

Polska jest największym rynkiem z 10 krajów, które w 2004 roku przystąpiły do UE. Rynek detaliczny wzrasta regularnie, a równolegle zwiększa się popyt krajowy.

Wielkość importu w 2018 roku wyniosła 2 miliardy 800 milionów dolarów. Wielkość eksportu w 2018 roku wyniosła 2 miliardy dolarów.

W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, Polska jest krajem, który miał najwyższy wzrost importu obuwia o 32% w latach 2017-2018. W latach 2014-2018 wielkość importu obuwia do Polski wzrosła o 16%. Polska ma 5% udział w krajach UE w imporcie przemysłu obuwniczego.

Wielkośc importu wynosząca 80 mln USD, uplasowuje Polskę pomiędzy Niemcami, Rosją i Rumunią, które znajdują się w pierwszej dziesiątce importerów. Jest to obszar przejściowy między UE a byłym ZSRR.

KAPITAŁ TARGOWY

Al. Katowicka 62 05-830 Nadarzyn, Polska